Gå til hovedinnhold

Gratulerer Dr. Dunn!

Muriel Dunn forsvarte sin doktoravhandling “Advancing broadband hydroacoustic methods for ecological surveys with uncrewed vehicles in the Arctic” ved Memorial University i desember 2023. Dr. Dunn var doktorgradsstudent ved Memorial University, veiledet av Dr. Maxime Geoffrey og med bi-veiledning fra CRIMAC-forsker Geir Pedersen.

Hennes doktorgradsarbeid omhandlet bruken av bredbåndsakustikk for å trekke ut informasjon om arktisk fauna basert på bredbåndsfrekvensrespons, ex situ og in situ målinger, akustisk modellering og maskinlæringsmetoder.

Muriel jobbet ved Akvaplan-niva mens hun fullførte doktorgraden sin, og hun starter nå i en ny stilling hos SINTEF Ocean.

HI og CRIMAC ønsker deg lykke til i din nye stilling og ser frem til videre samarbeid i fremtiden!

To av artiklene fra hennes doktorgrad er tilgjengelige online:

Muriel Dunn, Geir Pedersen, Sünnje L. Basedow, Malin Daase, Stig Falk-Petersen, Loïc Bachelot, Lionel Camus, and Maxime Geoffroy. 2023. Inverse method applied to autonomous broadband hydroacoustic survey detects higher densities of zooplankton in near-surface aggregations than vessel-based net survey. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 80(3): 451-467. https://doi.org/10.1139/cjfas-2022-0105

Muriel Dunn, Chelsey McGowan-Yallop, Geir Pedersen, Stig Falk-Petersen, Malin Daase, Kim Last, Tom J Langbehn, Sophie Fielding, Andrew S Brierley, Finlo Cottier, Sünnje L Basedow, Lionel Camus, Maxime Geoffroy, Model-informed classification of broadband acoustic backscatter from zooplankton in an in situ mesocosm, ICES Journal of Marine Science, 2023;, fsad192, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsad192

Kontakt

Bilde av Geir Pedersen

Geir Pedersen