Gå til hovedinnhold

Prosjektpartnerne presenterer seg selv:

Havforskningsinstituttet leder arbeidet

Havforskningsinstituttet er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. ellevehundre ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning av de felles ressursene i havet.

CodeLab

CodeLab er et lite programvareselskap som spesialiserer seg på avansert programvareutvikling for marin forskning, energisektor og helse.

NORCE bidrar med informatikk- og akustikk-kompetanse

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt med rundt 750 ansatte som leverer forskning til offentlig og privat sektor. NORCE har lang tradisjon for samarbeid med IMR, UiB og KM innenfor tematikken til SFI CRIMAC, på grunn av sterk kompetanse innen akustikk og datavitenskap.

Salmar ASA

Salmar ASA er et norsk oppdrettsselskap notert på Oslo Euronext. Vår produkt er atlantisk laks, og vi har oppdrettsaktiviteter i Norge, Skottland og Vestfjordene på Island. Salmar er verdens nest største produsent av atlantisk laks. I 2022 leverte Salmar 193 700 tonn laks.

Eros

Eros AS er et fiskeriselskap basert i Fosnavåg med en historie som går helt tilbake til 1917. Dagens «Eros» er den syvende i rekken. Fartøyet, som har en lengde på 77 meter, er en moderne pelagisk tråler / ringnotfartøy som fisker etter sild, makrell, lodde og kolmule i Nord-Atlanteren, Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er et av verdens ledende universiteter innen marine områder. UiB deltar i CRIMAC ved tre institutter: Institutt for biovitenskap, Institutt for fysikk og teknologi, og matematisk institutt.

Liegruppen

Liegruppen har med sin beliggenhet i Øygarden kommune vest for Bergen vært i fiskerinæringen i over 120 år. Liegruppen har alltid hatt et stor fokus på utvikling og innovasjon innenfor både fiskeri og fartøy.

Kongsberg Discovery

Kongsberg Discovery spesialiserer seg på teknologi som gir innsikt og data om hav og fjord økosystemer. Fra grunne vindkraftanlegg til de dypeste hav, tilbyr vi et omfattende utvalg av systemer for presis drift og detaljerte målinger av havrommet.

Scantrol og Scantrol Deep Vision

Scantrol AS og Scantrol Deep Vision AS er søsterselskaper lokalisert i Bergen. Scantrol har i over 30 år levert kontrollsystemer til fisktrålere og kraner over hele verden og har lang erfaring med å utvikle teknologi for havforskning og fiskeri.

Norsk Regnesentral bidrar som eksperter på bildeanalyse

Norsk Regnesentral (NR) driver med oppdragsforskning og er et av Europas største miljøer innen statistisk modellering og maskinlæring. Vi gjennomfører forskningsoppdrag for norsk og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor og innen nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer, med en visjon om å bidra med forskning som brukes og synes.