Gå til hovedinnhold

Universitetet driv forskning og utdanner mastergrads- og PhD-kandidater

Universitetet i Bergen (UiB) er et av verdens ledende universiteter innen marine områder. UiB deltar i CRIMAC ved tre institutter: Institutt for biovitenskap, Institutt for fysikk og teknologi, og matematisk institutt.

Institutt for biovitenskap bidrar med veiledning og utdanning av to doktorgradskandidater (én finansiert av UiB, og én finansiert av Norges Forskningsråd), og veiledning og utdanning av mastergradskandidater; alle innen feltet “Ground truthing methods” av hvilke organismer og objekter som genererer bredbånds akustisk tilbakespredning.

Institutt for fysikk og teknologi bidrar med veiledning og utdanning av to doktorgradskandidater (én finansiert av UiB, og én finansiert av Norges Forskningsråd), og veiledning og utdanning av mastergradskandidater; alle innen fiskeriakustikk. 

Institutt for matematikk veileder og underviser en doktorgradskandidat (finansiert av Norges forskningsråd) og masterkandidater innen av mastergradskandidater innen dynamisk modellering og maskinlæring.

UiB har etablert et langvarig samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) og andre relevante senterpartnere. Veiledning og undervisning av master- og doktorgradskandidater utføres gjennom et samarbeid mellom UiB, HI og andre senterpartnere.