Gå til hovedinnhold

Nyheter

Ny vitenskapelig artikkel: Broadband backscattering by Atlantic herring (Clupea harengus L.) differs when measured from a research vessel vs. a silent uncrewed surface vehicle" (open access)

I CRIMAC jobber vi med å forbedre evnen til å skille mellom ulike fiskearter ved hjelp av bredbåndsekkolodd. Men hvordan påvirkes bredbåndsresponsen (ekkoet) fra sild når den reagerer på et forskningsfartøy? Og har denne adferden konsekvenser for hvordan vi trener og bruker modeller for å gjenkjenne sild? Dette har vi undersøkt i en ny artikkel publisert i ICES Journal of Marine Science.

CRIMAC sin årsrapport 2023

CRIMAC sin årsrapport for 2023 er publisert. Du kan lesa rapporten her

CRIMAC bidrog på ICES WGFAST møtet

CRIMAC hadde tre bidrag til ICES 2024 WGFAST-møtet. Møtet vart organisert av ICES-arbeidsgruppa for fiskeriakustikk, vitskap og teknologi (WGFAST). Møtet vart arrangert av IRD og IFREMER i Brest. WGFAST er ein utmerka stad for å presentera og diskutera emne relatert til fiskeriakustikk.

PhD-student deltok i GAMM 2024-konferanse i Magdeburg, Tyskland

Den 94. årlege samlinga til den internasjonale foreininga for anvendt matematikk og mekanikk (GAMM) vart arrangert av Otto von Guericke-universitetet i Magdeburg.

Ny artikkel: ‘Addressing class imbalance in deep learning for acoustic target classification’

I den nye artikkelen vår diskuterer me ein metode for å forbetre ytinga til djupe konvolusjonelle nevrale nettverk for akustisk målklassifisering. Artikkelen vår tar opp utfordringa med klasseubalanse i utval av trenings- og valideringsdata, noko som fører til meir nøyaktig målklassifisering.

Toktrapport frå CRIMAC-toktet med «G.O. Sars» i november 2023

Denne toktrapporten beskriver målene, metodene og foreløpige resultater fra oppgavene utført under CRIMAC SFI-toktet. Toktet ble gjennomført om bord på FF G.O. Sars mellom 15. og 21. november i fjordene rundt Tromsø, fra Malangen til Kvænangen.

Studying the Twilight Zone of a Norwegian Fjord

Norway’s fjords are ideal for studying the ocean. They’re calm, deep, have consistent populations of interesting marine creatures, and there’s still a lot to learn about them. Every year, Professor Anne Gro Vea Salvanes from @UniBergen takes students on field trips to Masfjorden to teach them the field skills they need to be good marine scientists. 

Testet selvgående fartøy i nordlige strøk

Da silden inntok fjordene i nord – ga det perfekte forhold for å teste HI sin nye Sounder.

Ny vitenskapelig artikkel: “Quantitative processing of broadband data as implemented in a scientific split-beam echosounder” (open access)

Hvordan fungerer vitenskapelige bredbåndsekkolodd, og spesifikt hvordan behandles det akustiske ekkoet fra et mål for å gi korrekt og meningsfull biologisk og økologisk innsikt? Dette blir grundig beskrevet i en ny artikkel publisert av CRIMAC forsknings- og industripartnere i "Methods in Ecology and Evolution".

Gratulerer Dr. Dunn!

Muriel Dunn forsvarte sin doktoravhandling “Advancing broadband hydroacoustic methods for ecological surveys with uncrewed vehicles in the Arctic” ved Memorial University i desember 2023. Dr. Dunn var doktorgradsstudent ved Memorial University, veiledet av Dr. Maxime Geoffrey og med bi-veiledning fra CRIMAC-forsker Geir Pedersen.

Har lykkes med å "se" enkeltmakrell på 100 meters avstand

Målet er å kunne beregne størrelsen på fisken før fangst.

Nytt selvgående forskningsfartøy testes i Hardangerfjorden

De ubemannede båtene skal møte økende behov for forskningsdata – også til havs.

Breibandsekkolodd: Kor stor er laksen?

Forskarane skal bruke breibandsakustikk til å få eit betre bilete av fisken som sym i havet.

Ny vitskapleg artikkel: Maskinlæring i marin forsking

Vi har publisert ein artikkel der vi går gjennom om lag 1000 artiklar om bruken av ML i marin forsking. CRIMAC har bidrege med gjennomgangen av artiklane som handlar om akustikk.

New CRIMAC article in Fisheries Research

New article: How to obtain clear images from in-trawl cameras near the seabed? A case study from the Barents Sea demersal fishing grounds 

Variasjon i tobisens vekst og størrelse i nordøstlige Nordsjøen

En ny «CRIMAC» Mastergrad av Daniel Seim Berge: Spatiotemporal variation in the growth and size distribution of lesser sandeel (Ammodytes marinus) in the north-eastern North Sea

PhD Student Attends FoCM 2023 Conference in Paris, France

I am delighted to share my experience attending the Foundations of Computational Mathematics (FoCM) conference held in Paris, France. As the 9th edition of the conference, it follows a series of successful meetings that began with the idea of FoCM in Park City back in 1995. Subsequent conferences took place in Rio de Janeiro (1997), Oxford (1999), Minneapolis (2002), Santander (2005), Hong Kong (2008), Budapest (2011), Montevideo (2014), and Barcelona (2017).

PhD fellowships in marine acoustics

CRIMAC has available two PhD fellowships in marine acoustics, located at Department of Physics and Technology, University of Bergen (UiB), Bergen, Norway. Both PhD fellows will collaborate closely with the Ecosystem Acoustics group at Institute of Marine Research (IMR). This is a great opportunity to work in a world-leading scientific group, with a collegial and professionally stimulating working environment.

Both positions have now been filled, with start-up in September 2023.

Skal måle lengden på fisken med bredbåndsekkolodd

Nytt prosjekt kan gjøre fisket mer effektivt og bærekraftig.

CRIMAC sine bidrag til ICES sitt symposium om fiskeri- og planktonakustikk

Symposiet tok i år for seg teamet: "Frå ekkolodd til skya: Transformering av akustiske data til informasjon".

CRIMAC toktrapport: Utvikling av akustiske og optiske metoder for klassifisering av undervannsorganismer

Toktrapport frå samarbeidstoktet mellom CRIMAC og LoVe observatoriet med «G.O. Sars» i november 2022 er no publisert.

CRIMAC bidrog til det 46th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics

Symposiet vart arrangert av Norsk Fysisk Selskap og er ein ypparleg stad for å presentera og diskutera tema knytt til fysisk akustikk.

Ny vitskapleg artikkel: Trening av algoritmar for akustisk målklassifisering som ikkje krev store mengder treningsdata.

Her vidareuviklar vi modellen på semisupservised learning til å fungera på pixel basert segmentering. Denne artikkelen er gjort i samarbeid med Visual Intelligence SFI. Du kan lese meir om det her. 

23. utgaven av Geilo Vinterskole

Geilo Vinterskole er et årlig arrangement som gir forskere en unik mulighet til å lære av forelesninger, samarbeide og utveksle ideer og erfaringer. I år ble den 23. utgaven av Geilo Vinterskole arrangert fra 22. januar – 27. januar 2023, med temaet Beregningsstatistikk.

Ny artikkel: Korleis kan vi måla storleiken på fisk ved hjelp av akustikk?

Direkte måling av storleik på fisken er nyttig innanfor oppdrett, fiskeri og havforsking, og vi har testa korleis breidbanda ekkolodd kan nyttast til dette føremålet.

Ny forsking skal gi betre svar på kor mykje fisk det er i djupet

CRIMAC er med på å avdekkje framtidas fiskeriressursar med ny teknologi. Les saka (hi.no)

På tidlig-i-karrieren-konferanse i Canada pluss lokal universitetsomvisning

Doktorgradsstipendiat Taraneh Westergerling skriver hjem om sitt bidrag på ICES/PICES sin såkalte Early Career Scientist Conference.

CRIMAC årsrapport 2021

CRIMAC sin årsrapport for 2021 er publisert. Du kan lesa rapporten her (pdf):

Ny vitskapleg artikkel: Tilrettelegging av akustiske data for djuplæring

Ulike metodar for å tilrettelegga akustiske data for djupplæring er testa. Du kan lesa meir om det her:

CRIMAC på ICES Working Group møte

CRIMAC hadde fem bidrag til ICES Working Group on Fisheries Acoustics Science and Technology (WGFAST)

BT: Rigger til folkefest med kajakkdronen til HI

UiB og en rekke andre partnere står bak kunnskapsfestivalen Opplev Marineholmen lørdag 23. april. I BTs forhåndsomtale dukker HIs kajakkdrone opp.

Toktrapport: CRIMAC SFI-tokt november 2021

Toktrapport frå samarbeidstoktet mellom CRIMAC og prøvetakingstrål-prosjektet med «G.O. Sars» i november 2021 er no publisert.

Tekfisk: Kunstig intelligens i trålen

Teksfisk skriv om samarbeidet med ScanTrol deep vision og korleis vi nyttar kunstig intelligens i trålen til å identifisera ulike artar

Gjestekommentar i Fiskeribladet

I denne kommentaren forklarer senterleiar Nils Olav Handegard kvifor vi nyttar lyd til å observere havet.

CRIMAC October highlights

In this newsletter, the center leader Nils Olav Handegard gives an overview of recent CRIMAC activities.

Ny vitskapleg artikkel: Effekt av viskositet på resonans og målstyrke av mesopelagisk fisk

For å mengdemåla mesopelagisk fisk må vi kjenna til styrke på ekkoet til ein fisk. I denne artikkelen estimerer vi viskositeten til fisken, som er ein nøkkelparameter for ekkomengda, frå breibanda ekkolodd.

Tekfisk: Ny teknologi kan gjøre at forskerne slipper å ta fisken om bord

Les om hvordan «trålfotoboksen» Deep Vision (fra forskningspartner Scantrol Deep Vision) bidro på Havforskningsinstituttets makrelltokt. Klikk for å gå til saken (for abonnenter)

Ny artikkel i Journal of Technology: Slik brukar vi maskinlæring i havforskning

CRIMAC samarbeider med Visual Intelligence SFI saman med Norsk Regnesentral og Universitetet i Tromsø om bruk av maskinlæring til å kategorisere dei enorme datamangdane frå moderne ekkolodd.

Les vår artikkel om forsknings- og industrisamarbeid i Journal of Technology

Norge har ei lang historie med samarbeid mellom forsking, næring og industri innan «smart fisheries». Det er dette CRIMAC bygger vidare på. Klikk for å gå til artikkelen vår i denne spesialutgaven av Journal of Technology.

Ny vitskapleg artikkel: Slik trener du algoritmar for akustisk målklassifisering med lite treningsdata

Kunstig intelligens kan vere effektivt til å kjenne att mønster og gjere repetative oppgaver, men krev store mengder treningdata for å bli gode. No har vi utvikla ein ny metode for å trene slike netttverk med berre ti prosent av treningsdata samanlikna med tradisjonelle metodar. Arbeidet er eit samarbed mellom COGMAR-prosjektet og Visual Intelligence SFI. Klikk for å gå til den vitskaplege artikkkelen.

Tekfisk: Arbeidet hans sparer forskerne for store ressurser, og åpner for et selvstyrt fiskeri

Tekfisk skriver om maskinlæringsalgoritmen som er utvikla gjennom eit samarbeid mellom Norsk regnesentral sitt COGMAR-prosjekt og CRIMAC. Målet er å kunne trene opp kunstig intelligens til å kjenne igjen bilde frå ekkolodd o.l. ved hjelp av mindre treningsmateriale. Rettleiing av kunstig intelligen kan nemleg vere svært tidkrevjande. Trykk for å lese saka hos Tekfisk (bak betalingsmur).

Ny prosjektleiar i CRIMAC

Havforskar Nils Olav Handegard tar over roret etter Egil Ona.

CRIMAC August highlight

In this newsletter, project manager Nils Olav Handegard gives an overview of recent CRIMAC activities.

– Betre ekkolodd vil gi betre forståing av våre marine økosystem

Kronikk i Skipsrevyen 3. mars, 2021: Ved å kopiera spekkhoggarane sin ekkolodd-metode, vil vårt nye forskingssenter gjere oss betre i stand til å utnytte ekkoloddets moglegheiter.

Kongsberg's Full Picture Magazine: Digital future for ocean research

Norway's Institute of Marine Research to use robot platforms and enhanced digital infrastructure to harvest data from the seas.

HI: Har gitt sonaren evne til å beregne hvor mange tonn fisk den ser

Det kan hjelpe både fiskerne og fiskebestanden.

HI: Sjøsatte senter for forskningsinnovasjon med omfattende sildetokt i nord

CRIMAC-senteret vil gjøre ekkoloddet selv i stand til å skjelne mellom sild, makrell, reke og gassutslipp. Nå har forskerne vært på første tokt for å lære silda sin «dialekt».

Kongsberg's Full Picture Magazine: Tuning in to the sounds of the sea

Kongsberg is strengthening its long-standing relationship with Norway’s Institute of Marine Research by becoming a major partner in the new CRIMAC centre – bringing industry and science together to improve the monitoring of marine ecosystems and develop state-of-the-art tools to expand the boundaries of knowledge and innovation.

HI: Jubel for tildeling – HI skal lede nytt innovasjonssenter

Havforskningsinstituttet skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - og i tillegg være aktive partnere i to til. Havforskerne smilte fra øre til øre da de fikk høre nyheten.