Gå til hovedinnhold

Ammodytes marinus som stikker ut hodet fra sandgrunnen.

Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Variasjon i tobisens vekst og størrelse i nordøstlige Nordsjøen

En ny «CRIMAC» Mastergrad av Daniel Seim Berge: Spatiotemporal variation in the growth and size distribution of lesser sandeel (Ammodytes marinus) in the north-eastern North Sea

Tobis, eller havsil, har en sentral rolle i økosystemet og er en viktig kommersiell bestand i Nordsjøen. I sin masteroppgave brukte Daniel data innsamlet fra både kommersielt fiskeri og havforskningstokt. Han fant at tobis vokser litt bedre på de nordlige områdene enn det sørligste Inner Shoal området i norsk sone, og siden individene forble mindre på Inner Shoal gjennom livsløpet er det mye som tyder på at tobisen ikke svømmer mellom de ulike tobisbankene. I tillegg viste analysene at det er fornuftig å vente med å fiske på tobis til den har lagt på seg på slik at man ikke trenger å fange fullt så mange individer for å fange kvoten. Daniel viste også at det kan se ut som de største individene starter vinterdvalen før de mindre individene som fortsetter matsøk utover sommeren for å samle opp nok energi før dvalen kan starte. 

Et annet viktig funn i oppgaven var at lengdefordelingene av tobis fanget med forskningstrål og kommersielle tobistråler var sammenlignbare. Dette er gode nyheter for fremtidens overvåkning av tobisbestanden i norsk del av Nordsjøen. Her er planen at Havforskningsinstituttet skal bruke relativt små fjernstyrte farkoster for innsamling av ekkolodd data, og at fiskefartøy skal ta biologisk trålprøver av tobisbestanden. Det er ønskelig at denne kombinasjonen skal kunne erstatte dagens ekkolodd-tråltokt med store forskningsskip, og dermed spare både penger og CO2 utslipp.  

Lenke til oppgaven her 
Veiledere: Espen Johnsen og Maria Tenningen