Gå til hovedinnhold
Header crimac

CRIMAC – Senter for forskningsdrevet innovasjon

CRIMAC vil forbetre og automatisere tolkinga av bilde frå moderne breidbandsakustikk på forskingsfartøy og fiskebåtar. Det ved hjelp av tokt og feltforsking, kunstig intelligens, dronar og annan teknologi.

Om CRIMAC

CRIMAC er et senter for forskningsdrevet innovasjon der målet er å forbedre og automatisere tolkningen av bilder fra bredbåndsakustikken på forskningsfartøy og fiskebåter. Dette vil vi oppnå ved hjelp av tokt og feltforskning, kunstig intelligens, droner og annen teknologi. 

Nyheter

Nyheter

Echo sounder upgrade opens new frontiers in Ocean Science

21.06.2024

Ocean Science specialist Kongsberg Discovery is strengthening its industry-leading EK80 echo-sounder product family with unprecedented wide-band low-frequency capability that will enable customers across Governments, Academia, and Industry to gain a much more detailed picture of the ocean environment than has previously been possible, amid an increasing focus on sustainable management of the oceans.  

CRIMAC PhD-student presenterer ny annoteringsfri metode i akustisk målklassifisering

14.06.2024

6. juni 2024 holdt CRIMAC PhD-student Ahmet Pala en presentasjon med tittelen "Annotation-Free Feature Learning for Improved Acoustic Target Classification" på seminar til SFI Visual Intelligence.

Presentasjon på IMDIS-konferansen

07.06.2024

Nils Olav Handegard heldt hovudinnlegget den andre dagen på den internasjonale konferansen om marine data- og informasjonssystem (IMDIS) i Bergen frå 27. til 29. mai. 

CRIMAC sin årsrapport 2023

30.04.2024

CRIMAC sin årsrapport for 2023 er publisert. Du kan lesa rapporten her

CRIMAC bidrog på ICES WGFAST møtet

23.04.2024

CRIMAC hadde tre bidrag til ICES 2024 WGFAST-møtet. Møtet vart organisert av ICES-arbeidsgruppa for fiskeriakustikk, vitskap og teknologi (WGFAST). Møtet vart arrangert av IRD og IFREMER i Brest. WGFAST er ein utmerka stad for å presentera og diskutera emne relatert til fiskeriakustikk.

PhD-student deltok i GAMM 2024-konferanse i Magdeburg, Tyskland

05.04.2024

Den 94. årlege samlinga til den internasjonale foreininga for anvendt matematikk og mekanikk (GAMM) vart arrangert av Otto von Guericke-universitetet i Magdeburg.

Ny artikkel: ‘Addressing class imbalance in deep learning for acoustic target classification’

05.04.2024

I den nye artikkelen vår diskuterer me ein metode for å forbetre ytinga til djupe konvolusjonelle nevrale nettverk for akustisk målklassifisering. Artikkelen vår tar opp utfordringa med klasseubalanse i utval av trenings- og valideringsdata, noko som fører til meir nøyaktig målklassifisering.

Toktrapport frå CRIMAC-toktet med «G.O. Sars» i november 2023

18.03.2024

Denne toktrapporten beskriver målene, metodene og foreløpige resultater fra oppgavene utført under CRIMAC SFI-toktet. Toktet ble gjennomført om bord på FF G.O. Sars mellom 15. og 21. november i fjordene rundt Tromsø, fra Malangen til Kvænangen.

Finansiert av

Forskningsrådet, industripartnere og Havforskningsinstituttet

Ledet av

Havforskningsinstituttet

Periode

01. oktober 2020 - 30. september 2028

Industripartnere

Kongsberg Maritime, Scantrol, Scantrol Deep Vision, CodeLab Bergen, Norway Royal Salmon, Liegruppen fiskeri og Eros.

Forskningspartnere

NORCE, Norsk Regnesentral og UiB

Samarbeidspartnere

HI

Havforskningsinstituttet er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. ellevehundre ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning av de felles ressursene i havet.

Nettside
logo

UiB

Universitetet i Bergen (UiB) er et av verdens ledende universiteter innen marine områder. UiB deltar i CRIMAC ved tre institutter: Institutt for biovitenskap, Institutt for fysikk og teknologi, og matematisk institutt.

Nettside
logo

Norce

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt med rundt 750 ansatte som leverer forskning til offentlig og privat sektor. NORCE har lang tradisjon for samarbeid med IMR, UiB og KM innenfor tematikken til SFI CRIMAC, på grunn av sterk kompetanse innen akustikk og datavitenskap. 

Nettside
logo

Simrad

Vårt bidrag i CRIMAC handler i hovedsak om bredbånds fiskeriakustikk samt fangstovervåkning, og hvordan produktene våre kan forbedres ved hjelp av ny digital infrastruktur for maskinlæring og dataflyt.

Nettside
logo

Deep Vision

Deep Vision ligger i Sandviken havn i Bergen, Norge. Det opererer fra samme kontorlokasjon som Scantrol og opprettholder nære bånd til den kunnskapen som er utviklet hos Scantrol over flere år med levering av avanserte kontrollsystemer til fiskeri, marin forskning og offshore-industrier.

Nettside
logo

Norske Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) driver med oppdragsforskning og er et av Europas største miljøer innen statistisk modellering og maskinlæring. Vi gjennomfører forskningsoppdrag for norsk og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor og innen nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer, med en visjon om å bidra med forskning som brukes og synes. 

Nettside
logo

Lie Gruppen

Rederiet fra Øygarden har to ringtnotfartøy. Et av verdens mest miljøvennlige havgående fiskefartøy, "Libas", skal stå til tjeneste i CRIMAC-prosjektet for testing av akustisk utstyr.

Nettside
logo

Codelab

CodeLab er et lite programvareselskap som spesialiserer seg på avansert programvareutvikling for marin forskning, energisektor og helse. 

Nettside
logo

Scantrol

Vi utvikler trålkamera og sorteringssystem som gjør det mulig å kartlegge fiskebestander uten å ta fisken ombord på fartøyet. Teknologien skal på sikt bli tilgjengelig for kommersielt fiskeri til å identifisere og sortere fangst i trålen.

Nettside
logo

SalMar Aker Ocean

Salmar ASA er et norsk oppdrettsselskap notert på Oslo Euronext. Vår produkt er atlantisk laks, og vi har oppdrettsaktiviteter i Norge, Skottland og Vestfjordene på Island. Salmar er verdens nest største produsent av atlantisk laks. I 2022 leverte Salmar 193 700 tonn laks. 

Nettside
logo