Gå til hovedinnhold

Ny vitskapleg artikkel: Trening av algoritmar for akustisk målklassifisering som ikkje krev store mengder treningsdata.

Her vidareuviklar vi modellen på semisupservised learning til å fungera på pixel basert segmentering. Denne artikkelen er gjort i samarbeid med Visual Intelligence SFI. Du kan lese meir om det her.