Gå til hovedinnhold

Samanhengen mellom kunstig intelligens, maskinlæring og dyplæring.

The relationships between artificial intelligence, machine learning and deep learning.

Ny vitskapleg artikkel: Maskinlæring i marin forsking

Vi har publisert ein artikkel der vi går gjennom om lag 1000 artiklar om bruken av ML i marin forsking. CRIMAC har bidrege med gjennomgangen av artiklane som handlar om akustikk.