Gå til hovedinnhold

Har lykkes med å "se" enkeltmakrell på 100 meters avstand

Målet er å kunne beregne størrelsen på fisken før fangst.

FHF-prosjektet «Akustisk estimering av fiskestørrelse før fangst under kommersielt fiske etter pelagiske arter» er knyttet til SFI CRIMAC, og har som mål å utvikle metodikk for estimering av fiskestørrelse med bredbåndsekkolodd. Her er en oppsummering av status per 2023:

Forsøkene ble gjennomført om bord på fiskefartøyet "Libas" under makrellfiske i britiske farvann utenfor Skottland i september.

foto av fiskebåt

foto av fiskebåt

Bilder: Fiskefartøyet Libas med «ekkoloddstang» montert på styrbord side for akustiske målinger.

Forholdene var utfordrende med dårlig vær og makrell som var i fordelt i tynne slør og som reagerte lett på båten.

Vi klarte likevel å samle inn nok data til å vise at man med den smale ekkoloddstrålen (3 graders åpningsvinkel) og båndbredde 160–240 kHz, økte oppløsningen nok til å kunne registrere enkeltmakrell på 100 meters avstand.

figur: skjermdump fra ekkolodd-programvare

Figurforklaring: Ekkogram som viser en makrellstim og identifisering av enkeltfisk (vist med røde sirkler) på en avstand fra 30 til 120 m. Deler av stimen (grønt område til høyre) er for tett for å kunne identifisere enkeltfisk. 

samling med ulike figurer

Figurforklaring: Øverste tre figurer viser vinkelen til en fisk i ekkoloddstrålen (øverst til venstre), avstanden til fisken (øverst i midten) og til slutt romlig plassering av fisken i strålen (øverst til høyre). Hver måling av en individuell fisk blir kombinert til et «spor» ved hjelp av målsporingsteknikker («target tracking»). De nederste tre figurene viser estimert vinkel mellom fiskesporet og den akustiske aksen til svingeren ved forskjellige avstander (nederst til venstre). Frekvensresponsen til målt målstyrke (TS) ved forskjellige ping, sammen med gjennomsnittlig (rød) og maksimal (blå) TS som funksjon av frekvens (nederst i midten). Histogrammet for gjennomsnittlig og maksimal TS-frekvensrespons (nederst til høyre).

Foreløpige estimater av fiskestørrelse varierte fra 250 til 420 mm, med en gjennomsnittlig størrelse på 348 mm. Dette stemmer bra overens med gjennomsnittsstørrelse på 362 mm i de kommersielle fangstene av samme stimer.

Beregningen ble gjort på bakgrunn av målinger i forskjellige vinkler på død makrell hengt opp i en merd.

Se også vitenskapelig artikkel: Kubilius, Rokas, Benoît Bergès, and Gavin J. Macaulay. "Remote acoustic sizing of tethered fish using broadband acoustics." Fisheries Research 260 (2023): 106585.

Vi modellerer også akustisk tilbakespredning fra fisk, og foreløpige resultater viste kompleksiteten til signalet fra en kjøtt- og ryggradsmodell sammenlignet med en enkel væskefylt sfæroide.

to grafer

Figurforklaring: Akustisk tilbakespredning fra Finite Element Method-modellering av en enkel væskefylt prolate sfæroide (venstre) og en væskefylt sfæroide med kjøtt og ryggrad  (høyre). Venstre akse er styrken til tilbakespredning.