Gå til hovedinnhold

Presentasjon på IMDIS-konferansen

Nils Olav Handegard heldt hovudinnlegget den andre dagen på den internasjonale konferansen om marine data- og informasjonssystem (IMDIS) i Bergen frå 27. til 29. mai. 

Innlegget hadde tittelen “Fiskeriakustikk og djuplæring.” Meir informasjon kan finnast i konferansepublikasjonen