Gå til hovedinnhold

© 2023 The Authors. Methods in Ecology and Evolution published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of British Ecological Society.

Ny vitenskapelig artikkel: “Quantitative processing of broadband data as implemented in a scientific split-beam echosounder” (open access)

Hvordan fungerer vitenskapelige bredbåndsekkolodd, og spesifikt hvordan behandles det akustiske ekkoet fra et mål for å gi korrekt og meningsfull biologisk og økologisk innsikt? Dette blir grundig beskrevet i en ny artikkel publisert av CRIMAC forsknings- og industripartnere i "Methods in Ecology and Evolution".

Moderne vitenskapelige bredbåndsekkolodd sender ut pulser av lyd og mottar den samme pulsen etter at den er spredt av for eksempel fisk, plankton, gassbobler eller havbunnen. I denne artikkelen går vi gjennom, trinn for trinn, hvordan det akustiske ekkoet behandles i moderne vitenskapelige bredbåndsekkolodd, eksemplifisert med Kongsberg Discovery (SIMRAD) EK80.

I tillegg til artikkelen har vi utviklet en Python-kode som nøye følger stegene i artikkelen, slik at leseren kan gjenskape hvert steg i signalprosesseringen. Vårt ønske er at dette vil hjelpe studenter og forskere med å forstå stegene som kreves for å behandle data fra bredbåndsekkolodd, og danne grunnlag for videre utvikling av signalbehandlingen og programvare for analyse av data.

Hele artikkelen kan leses gratis på nettsidene til journalen:

Andersen, L. N., Chu, D., Handegard, N. O., Heimvoll, H., Korneliussen, R., Macaulay, G. J., Ona, E., Patel, R., & Pedersen, G. (2023). Quantitative processing of broadband data as implemented in a scientific split-beam echosounder. Methods in Ecology and Evolution, 00, 1–12. https://doi.org/10.1111/2041-210X.14261

Python kode er tilgjengelig på GitHub: https://github.com/CRIMAC-WP4-Machine-learning/CRIMAC-Raw-To-Svf-TSf