Gå til hovedinnhold

Scantrol og Scantrol Deep Vision

Scantrol AS og Scantrol Deep Vision AS er søsterselskaper lokalisert i Bergen. Scantrol har i over 30 år levert kontrollsystemer til fisktrålere og kraner over hele verden og har lang erfaring med å utvikle teknologi for havforskning og fiskeri.

Scantrol, og senere Scantrol Deep Vision, har tidligere vært partner i CRISP Senter for forskningsdrevet innvoasjon (SFI), ledet av Havforskningsinstituttet. Deep Vision trålkamera- og sorteringssystem ble utviklet som en del av dette senteret og aktiviteten overført til søsterselskapet Scantrol Deep Vision. I dag brukes denne teknologien til havforskning og gjør det mulig å kartlegge fiskebestander uten å ta fisken ombord på fartøyet. Teknologien utvikles videre til system for kommersielt fiskeri som kan identifisere og sortere fangst i trålen.

I CRIMAC vil selskapene dra nytte av det unike samarbeidet mellom ledende vitenskapelig institusjoner og private aktører for å utvikle teknolgien enda lenger. Deep Vision vil både komplementere og støtte fortolkningen av akustiske data.