Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttet leder arbeidet

Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har vi et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data og blir sentrale i CRIMAC. 

HI har en sterk merittliste for innovasjon og metodeutvikling innen fiskeriakustikk. Dette inkluderer den første vitenskapelige publikasjonen som bruker undervannsakustikk på fiskefordelinger, utviklingen av ekkointegratoren som brukes over hele verden i akustiske tokt, og eksperimentell etablering av det grunnleggende akustiske linearitetsprinsippet. 

HI har arbeidet med vitenskapelige flerstråleekkolodd og ekkolodd i samarbeid med KM og IFREMER. HI har vært en pådriver for internasjonalt samarbeid innen feltet, bl.a. ved å være vertskap for ICES fiskeriakustikksymposium flere ganger og gjennom betydelige bidrag til utviklingen av akustiske metoder gjennom flere ICES Cooperative Research Reports 

CRIMAC vil bidra til å videreføre dette arbeidet.