Gå til hovedinnhold

Salmar Aker Ocean

Salmar ASA er et norsk oppdrettsselskap notert på Oslo Euronext. Vår produkt er atlantisk laks, og vi har oppdrettsaktiviteter i Norge, Skottland og Vestfjordene på Island. Salmar er verdens nest største produsent av atlantisk laks. I 2022 leverte Salmar 193 700 tonn laks.

Salmar jobber kontinuerlig med å forbedre sine prosesser, inkludert utviklingen av ny produksjonsteknologi for å takle utfordringer knyttet til miljø og arealbruk. Gjennom våre datterselskaper Arctic Offshore Farming (AOF) og Ocean Farming (OF), organisert under SalMar Aker Ocean (SAO), utvikles to nye produksjonsteknologier, som er egnet for mer utsatte havområder og for offshore-akvakultur.

Det skjer mye innen instrumentering for overvåking av akvakulturmiljøet og fisk. Å ha gode observasjoner og målinger av miljøet, fiskevekst, atferd og helsestatus gir bedre beslutningsstøtte. Dette er en ønsket utvikling for å skalere opp offshore-akvakulturen og for nedsenket oppdrett, slik som i AOF.

Nye instrumenter og metoder utviklet i CRIMAC kan være egnet for lakse- og ørretoppdrett, og vår interesse er å teste dette i kommersielle/fullskala akvakulturenheter i Salmar, spesielt instrumentering som kan bidra til suksess i utsatt akvakultur og offshore-akvakultur.

Vi er stolte av å være en partner i CRIMAC. For mer informasjon om selskapet, besøk www.salmar.no.