Gå til hovedinnhold

Norsk Regnesentral bidrar som eksperter på bildeanalyse

Innen bildeanalyse har vi mer enn 30 års erfaring med utvikling av metoder for automatisk analyse og uttrekking av informasjon fra ulike typer av bildedata. Her har vi også som en del av vår generelle strategi å være leverandør av spesialkompetanse innen bildeanalyse mot øvrige forskningsmiljøer i Norge som har nytte av slike teknikker.

CRIMAC passer derfor veldig godt inn i dette bildet. Her skal vi spesielt jobbe med bildeanalyse basert på kunstig intelligens for å trekke ut informasjon om forekomst av fisk og fiskearter fra fiskeriakustikk.

Arbeidet i CRIMAC bygger videre på samarbeid som ble startet med Havforskningsinstituttet innen dette feltet for noen år tilbake. Vi har også et langvarig samarbeid med HI knyttet til statistisk modellering for bestandsestimering. Gjennom CRIMAC ser vi nå fram til en ytterligere forsterkning av dette vellykkede samarbeidet.