Gå til hovedinnhold

Eros

Eros AS er et fiskeriselskap basert i Fosnavåg med en historie som går helt tilbake til 1917. Dagens «Eros» er den syvende i rekken. Fartøyet, som har en lengde på 77 meter, er en moderne pelagisk tråler / ringnotfartøy som fisker etter sild, makrell, lodde og kolmule i Nord-Atlanteren, Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet.

Eros er utstyrt med senkekjøl og ekkolodd/sonarer for å drive havforskning, og har gjennom de siste 15 årene vært engasjert både av Havforskningsinstituttet i Bergen og Grønlands Naturinstitutt i en rekke forskningstokt. Fartøyet har et erfarent mannskap som alle har drevet med fiske i mer enn 20 år. Eros driver også den pelagiske tråleren «Herøyfjord» og er involvert i hvitfiskbransjen som hovedaksjonær i fabrikktråleren «Ramoen» som produserer sjøfrossen filet av torsk, hyse og sei for det norske og internasjonale markedet.

Oppgaven i konsortiet er å teste akustiske sonarer og ekkolodd i aktivt fiskeri og gjennom spesifikke tokt i regi av CRIMAC. Bedre kvalitet på slike instrument vil gjøre fiskeriene mer effektive og gjøre industrien bedre i stand til å selektere med hensyn på art og fiskestørrelse samt gjøre bedre estimat av biomassen. I tillegg vil man kunne danne seg et bedre bilde av hvordan fisken beveger seg før man setter nota/tråla.