Gå til hovedinnhold

Kongsberg Discovery

Bærekraftig bruk av havene er en integrert del av Kongsberg Discoverys strategi. Gjennom deltakelse i CRIMAC har vi som mål å videre forbedre våre tilbud for kommersielt fiske og marin vitenskap, samt bringe ny kompetanse inn i andre marine næringer som offshore energiproduksjon og akvakultur.

Bærekraftig bruk av havene er en integrert del av Kongsberg Discoverys strategi. Gjennom deltakelse i CRIMAC har vi som mål å videre forbedre våre tilbud for kommersielt fiske og marin vitenskap, samt bringe ny kompetanse inn i andre marine næringer som offshore energiproduksjon og akvakultur.

Kongsberg Discovery bidrar til CRIMAC med bredbåndsakustikk, sensorer for overvåking av fangst og digital infrastruktur for maskinlæring og sømløs datastrøm. Løsningene vil involvere en rekke sensorplattformer som standardfartøy, ubemannede overflatefartøy, autonome undervannsfartøy og stasjonære observatorier.

CRIMAC er en naturlig forlengelse av tidligere og eksisterende forskningsbasert samarbeid med partnere i CRIMAC, og samarbeidet muliggjør nye løsninger for bærekraftig bruk og forvaltning av havene.