Gå til hovedinnhold

NORCE bidrar med informatikk- og akustikk-kompetanse

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt med rundt 750 ansatte som leverer forskning til offentlig og privat sektor. NORCE har lang tradisjon for samarbeid med IMR, UiB og KM innenfor tematikken til SFI CRIMAC, på grunn av sterk kompetanse innen akustikk og datavitenskap.

NORCE har vært en sentral bidragsyter for utvikling og implementering av akustiske metoder i etterbehandlingssystemer, og effekten av ikke-lineære tap i fiskeriakustikk. I samarbeid med IMR har NORCE utviklet programvaren LSSS som er brukt av flere hundre forskere for bedre å overvåke og analysere fiskebestander. I SFI CRIMAC skal NORCE bidra til bredbåndsspektermodellering, utvikle metoder/bruke maskinlæring for fjerning av bredbåndsstøy og automatisk kategorisering av tilbakespredning. De vil også være involvert i opplæring og utdanning av forskere og PhD-studenter.