Gå til hovedinnhold

Liegruppen

Liegruppen har med sin beliggenhet i Øygarden kommune vest for Bergen vært i fiskerinæringen i over 120 år. Liegruppen har alltid hatt et stor fokus på utvikling og innovasjon innenfor både fiskeri og fartøy.

I dag operer gruppen tre ringnotfartøy, herav et av verdens mest miljøvennlige havgående fiskefartøy "Libas". I tillegg har Liegruppen et nytt, "grønt" fartøy under bygging. MS Libas som ble levert i mars 2021 er verdens første fiskefartøy med LNG som fremdrift og gir vesentlige miljøbesparelser både når det gjelder CO2-utslipp og NOX-utslipp. Libas er også utstyr for å utføre forsknings- og vitenskapelige oppdrag. Det er planlagt å bruke MS Libas i CRIMAC-prosjektet.

Liegruppen sin rolle i CRIMAC-prosjektet vil være å bidra med testing av akustisk utstyr og ekkolodd i fiskeri. Forbedret kvalitet på slike instrument vil kunne bidra til å øke effektivitet og bærekraft i fiskeriene.

Liegruppen sin fiskerivirksomhet sysselsetter rundt 50 mannskap i tillegg til 7 administrativt ansatte i administrasjonen.