Gå til hovedinnhold

Søk

Ditt søk etter «» fant følgende:

Echo sounder upgrade opens new frontiers in Ocean Science

Ocean Science specialist Kongsberg Discovery is strengthening its industry-leading EK80 echo-sounder product family with unprecedented wide-band low-frequency capability that will enable customers across Governments, Academia, and Industry to gain a much...
21.06.2024

CRIMAC PhD-student presenterer ny annoteringsfri metode i akustisk målklassifisering

6. juni 2024 holdt CRIMAC PhD-student Ahmet Pala en presentasjon med tittelen "Annotation-Free Feature Learning for Improved Acoustic Target Classification" på seminar til SFI Visual Intelligence.
14.06.2024

Presentasjon på IMDIS-konferansen

Nils Olav Handegard heldt hovudinnlegget den andre dagen på den internasjonale konferansen om marine data- og informasjonssystem (IMDIS) i Bergen frå 27. til 29. mai. 
07.06.2024

Salmar Aker Ocean

Salmar ASA er et norsk oppdrettsselskap notert på Oslo Euronext. Vår produkt er atlantisk laks, og vi har oppdrettsaktiviteter i Norge, Skottland og Vestfjordene på Island. Salmar er verdens nest største produsent av atlantisk laks. I 2022 leverte Salmar...
24.05.2024

CRIMAC sin årsrapport 2023

CRIMAC sin årsrapport for 2023 er publisert. Du kan lesa rapporten her
30.04.2024

CRIMAC bidrog på ICES WGFAST møtet

CRIMAC hadde tre bidrag til ICES 2024 WGFAST-møtet. Møtet vart organisert av ICES-arbeidsgruppa for fiskeriakustikk, vitskap og teknologi (WGFAST). Møtet vart arrangert av IRD og IFREMER i Brest. WGFAST er ein utmerka stad for å presentera og diskutera...
23.04.2024

PhD-student deltok i GAMM 2024-konferanse i Magdeburg, Tyskland

Den 94. årlege samlinga til den internasjonale foreininga for anvendt matematikk og mekanikk (GAMM) vart arrangert av Otto von Guericke-universitetet i Magdeburg.
05.04.2024

Ny artikkel: ‘Addressing class imbalance in deep learning for acoustic target classification’

I den nye artikkelen vår diskuterer me ein metode for å forbetre ytinga til djupe konvolusjonelle nevrale nettverk for akustisk målklassifisering. Artikkelen vår tar opp utfordringa med klasseubalanse i utval av trenings- og valideringsdata, noko som...
05.04.2024

CodeLab

CodeLab er et lite programvareselskap som spesialiserer seg på avansert programvareutvikling for marin forskning, energisektor og helse.
05.04.2024

Eros

Eros AS er et fiskeriselskap basert i Fosnavåg med en historie som går helt tilbake til 1917. Dagens «Eros» er den syvende i rekken. Fartøyet, som har en lengde på 77 meter, er en moderne pelagisk tråler / ringnotfartøy som fisker etter sild, makrell,...
05.04.2024

Liegruppen

Liegruppen har med sin beliggenhet i Øygarden kommune vest for Bergen vært i fiskerinæringen i over 120 år. Liegruppen har alltid hatt et stor fokus på utvikling og innovasjon innenfor både fiskeri og fartøy.
05.04.2024

Scantrol og Scantrol Deep Vision

Scantrol AS og Scantrol Deep Vision AS er søsterselskaper lokalisert i Bergen. Scantrol har i over 30 år levert kontrollsystemer til fisktrålere og kraner over hele verden og har lang erfaring med å utvikle teknologi for havforskning og fiskeri.
05.04.2024

Kongsberg Discovery

Kongsberg Discovery spesialiserer seg på teknologi som gir innsikt og data om hav og fjord økosystemer. Fra grunne vindkraftanlegg til de dypeste hav, tilbyr vi et omfattende utvalg av systemer for presis drift og detaljerte målinger av havrommet.
05.04.2024

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er et av verdens ledende universiteter innen marine områder. UiB deltar i CRIMAC ved tre institutter: Institutt for biovitenskap, Institutt for fysikk og teknologi, og matematisk institutt.
05.04.2024

Norsk Regnesentral bidrar som eksperter på bildeanalyse

Norsk Regnesentral (NR) driver med oppdragsforskning og er et av Europas største miljøer innen statistisk modellering og maskinlæring. Vi gjennomfører forskningsoppdrag for norsk og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor og innen nasjonale og internasjonale...
05.04.2024

NORCE bidrar med informatikk- og akustikk-kompetanse

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt med rundt 750 ansatte som leverer forskning til offentlig og privat sektor. NORCE har lang tradisjon for samarbeid med IMR, UiB og KM innenfor tematikken til SFI CRIMAC, på grunn av sterk kompetanse innen akustikk...
05.04.2024

Havforskningsinstituttet leder arbeidet

Havforskningsinstituttet er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. ellevehundre ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning av de felles ressursene i havet.
05.04.2024

Toktrapport frå CRIMAC-toktet med «G.O. Sars» i november 2023

Denne toktrapporten beskriver målene, metodene og foreløpige resultater fra oppgavene utført under CRIMAC SFI-toktet. Toktet ble gjennomført om bord på FF G.O. Sars mellom 15. og 21. november i fjordene rundt Tromsø, fra Malangen til Kvænangen.
18.03.2024

Nyheter

14.02.2024

Søk

14.02.2024

Sitemap

14.02.2024

Om CRIMAC

CRIMAC er et senter for forskningsdrevet innovasjon der målet er å forbedre og automatisere tolkningen av bilder fra bredbåndsakustikken på forskningsfartøy og fiskebåter. Dette vil vi oppnå ved hjelp av tokt og feltforskning, kunstig intelligens, droner...
09.02.2024

Ressurser

Her finner du lenker til ulike ressurser som senteret benytter:
03.11.2023

Forside

09.02.2024

CRIMAC

09.02.2024

Studying the Twilight Zone of a Norwegian Fjord

Norway’s fjords are ideal for studying the ocean. They’re calm, deep, have consistent populations of interesting marine creatures, and there’s still a lot to learn about them. Every year, Professor Anne Gro Vea Salvanes from @UniBergen takes students...
09.01.2024

Testet selvgående fartøy i nordlige strøk

Da silden inntok fjordene i nord – ga det perfekte forhold for å teste HI sin nye Sounder.
08.01.2024

Ny vitenskapelig artikkel: “Quantitative processing of broadband data as implemented in a scientific split-beam echosounder” (open access)

Hvordan fungerer vitenskapelige bredbåndsekkolodd, og spesifikt hvordan behandles det akustiske ekkoet fra et mål for å gi korrekt og meningsfull biologisk og økologisk innsikt? Dette blir grundig beskrevet i en ny artikkel publisert av CRIMAC forsknings-...
02.01.2024

Gratulerer Dr. Dunn!

Muriel Dunn forsvarte sin doktoravhandling “Advancing broadband hydroacoustic methods for ecological surveys with uncrewed vehicles in the Arctic” ved Memorial University i desember 2023. Dr. Dunn var doktorgradsstudent ved Memorial University, veiledet...
02.01.2024

Breibandsekkolodd: Kor stor er laksen?

Forskarane skal bruke breibandsakustikk til å få eit betre bilete av fisken som sym i havet.
19.10.2023

Ny vitskapleg artikkel: Maskinlæring i marin forsking

Vi har publisert ein artikkel der vi går gjennom om lag 1000 artiklar om bruken av ML i marin forsking. CRIMAC har bidrege med gjennomgangen av artiklane som handlar om akustikk.
02.10.2023

New CRIMAC article in Fisheries Research

New article: How to obtain clear images from in-trawl cameras near the seabed? A case study from the Barents Sea demersal fishing grounds 
25.09.2023

PhD fellowships in marine acoustics

CRIMAC has available two PhD fellowships in marine acoustics, located at Department of Physics and Technology, University of Bergen (UiB), Bergen, Norway. Both PhD fellows will collaborate closely with the Ecosystem Acoustics group at Institute of Marine...
11.09.2023

Variasjon i tobisens vekst og størrelse i nordøstlige Nordsjøen

En ny «CRIMAC» Mastergrad av Daniel Seim Berge: Spatiotemporal variation in the growth and size distribution of lesser sandeel (Ammodytes marinus) in the north-eastern North Sea
04.07.2023

PhD Student Attends FoCM 2023 Conference in Paris, France

I am delighted to share my experience attending the Foundations of Computational Mathematics (FoCM) conference held in Paris, France. As the 9th edition of the conference, it follows a series of successful meetings that began with the idea of FoCM in...
03.07.2023

CRIMAC sine bidrag til ICES sitt symposium om fiskeri- og planktonakustikk

Symposiet tok i år for seg teamet: "Frå ekkolodd til skya: Transformering av akustiske data til informasjon".
28.04.2023

– Betre ekkolodd vil gi betre forståing av våre marine økosystem

Kronikk i Skipsrevyen 3. mars, 2021: Ved å kopiera spekkhoggarane sin ekkolodd-metode, vil vårt nye forskingssenter gjere oss betre i stand til å utnytte ekkoloddets moglegheiter.
31.03.2023

CRIMAC August highlight

In this newsletter, project manager Nils Olav Handegard gives an overview of recent CRIMAC activities.
31.03.2023

Ny prosjektleiar i CRIMAC

Havforskar Nils Olav Handegard tar over roret etter Egil Ona.
31.03.2023

CRIMAC October highlights

In this newsletter, the center leader Nils Olav Handegard gives an overview of recent CRIMAC activities.
31.03.2023

Gjestekommentar i Fiskeribladet

I denne kommentaren forklarer senterleiar Nils Olav Handegard kvifor vi nyttar lyd til å observere havet.
31.03.2023

Tekfisk: Kunstig intelligens i trålen

Teksfisk skriv om samarbeidet med ScanTrol deep vision og korleis vi nyttar kunstig intelligens i trålen til å identifisera ulike artar
31.03.2023

Toktrapport: CRIMAC SFI-tokt november 2021

Toktrapport frå samarbeidstoktet mellom CRIMAC og prøvetakingstrål-prosjektet med «G.O. Sars» i november 2021 er no publisert.
31.03.2023

BT: Rigger til folkefest med kajakkdronen til HI

UiB og en rekke andre partnere står bak kunnskapsfestivalen Opplev Marineholmen lørdag 23. april. I BTs forhåndsomtale dukker HIs kajakkdrone opp.
31.03.2023

CRIMAC på ICES Working Group møte

CRIMAC hadde fem bidrag til ICES Working Group on Fisheries Acoustics Science and Technology (WGFAST)
31.03.2023

Ny vitskapleg artikkel: Tilrettelegging av akustiske data for djuplæring

Ulike metodar for å tilrettelegga akustiske data for djupplæring er testa. Du kan lesa meir om det her:
31.03.2023

CRIMAC årsrapport 2021

CRIMAC sin årsrapport for 2021 er publisert. Du kan lesa rapporten her (pdf):
31.03.2023

På tidlig-i-karrieren-konferanse i Canada pluss lokal universitetsomvisning

Doktorgradsstipendiat Taraneh Westergerling skriver hjem om sitt bidrag på ICES/PICES sin såkalte Early Career Scientist Conference.
31.03.2023

Ny artikkel: Korleis kan vi måla storleiken på fisk ved hjelp av akustikk?

Direkte måling av storleik på fisken er nyttig innanfor oppdrett, fiskeri og havforsking, og vi har testa korleis breidbanda ekkolodd kan nyttast til dette føremålet.
31.03.2023

23. utgaven av Geilo Vinterskole

Geilo Vinterskole er et årlig arrangement som gir forskere en unik mulighet til å lære av forelesninger, samarbeide og utveksle ideer og erfaringer. I år ble den 23. utgaven av Geilo Vinterskole arrangert fra 22. januar – 27. januar 2023, med temaet Beregningsstatistikk....
31.03.2023

Ny vitskapleg artikkel: Trening av algoritmar for akustisk målklassifisering som ikkje krev store mengder treningsdata.

Her vidareuviklar vi modellen på semisupservised learning til å fungera på pixel basert segmentering. Denne artikkelen er gjort i samarbeid med Visual Intelligence SFI. Du kan lese meir om det her. 
31.03.2023

CRIMAC bidrog til det 46th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics

Symposiet vart arrangert av Norsk Fysisk Selskap og er ein ypparleg stad for å presentera og diskutera tema knytt til fysisk akustikk.
31.03.2023

CRIMAC toktrapport: Utvikling av akustiske og optiske metoder for klassifisering av undervannsorganismer

Toktrapport frå samarbeidstoktet mellom CRIMAC og LoVe observatoriet med «G.O. Sars» i november 2022 er no publisert.
31.03.2023

Ny artikkel i Journal of Technology: Slik brukar vi maskinlæring i havforskning

CRIMAC samarbeider med Visual Intelligence SFI saman med Norsk Regnesentral og Universitetet i Tromsø om bruk av maskinlæring til å kategorisere dei enorme datamangdane frå moderne ekkolodd.
05.10.2021

Ny vitskapleg artikkel: Effekt av viskositet på resonans og målstyrke av mesopelagisk fisk

For å mengdemåla mesopelagisk fisk må vi kjenna til styrke på ekkoet til ein fisk. I denne artikkelen estimerer vi viskositeten til fisken, som er ein nøkkelparameter for ekkomengda, frå breibanda ekkolodd.
29.09.2021

Ny vitskapleg artikkel: Slik trener du algoritmar for akustisk målklassifisering med lite treningsdata

Kunstig intelligens kan vere effektivt til å kjenne att mønster og gjere repetative oppgaver, men krev store mengder treningdata for å bli gode. No har vi utvikla ein ny metode for å trene slike netttverk med berre ti prosent av treningsdata samanlikna...
01.09.2021

Tekfisk: Arbeidet hans sparer forskerne for store ressurser, og åpner for et selvstyrt fiskeri

Tekfisk skriver om maskinlæringsalgoritmen som er utvikla gjennom eit samarbeid mellom Norsk regnesentral sitt COGMAR-prosjekt og CRIMAC. Målet er å kunne trene opp kunstig intelligens til å kjenne igjen bilde frå ekkolodd o.l. ved hjelp av mindre treningsmateriale....
28.08.2021

Les vår artikkel om forsknings- og industrisamarbeid i Journal of Technology

Norge har ei lang historie med samarbeid mellom forsking, næring og industri innan «smart fisheries». Det er dette CRIMAC bygger vidare på. Klikk for å gå til artikkelen vår i denne spesialutgaven av Journal of Technology.
01.07.2021

Tekfisk: Ny teknologi kan gjøre at forskerne slipper å ta fisken om bord

Les om hvordan «trålfotoboksen» Deep Vision (fra forskningspartner Scantrol Deep Vision) bidro på Havforskningsinstituttets makrelltokt. Klikk for å gå til saken (for abonnenter)
29.06.2021

Kongsberg's Full Picture Magazine: Digital future for ocean research

Norways Institute of Marine Research to use robot platforms and enhanced digital infrastructure to harvest data from the seas.
01.05.2021

HI: Sjøsatte senter for forskningsinnovasjon med omfattende sildetokt i nord

CRIMAC-senteret vil gjøre ekkoloddet selv i stand til å skjelne mellom sild, makrell, reke og gassutslipp. Nå har forskerne vært på første tokt for å lære silda sin «dialekt».
03.12.2020

Kongsberg's Full Picture Magazine: Tuning in to the sounds of the sea

Kongsberg is strengthening its long-standing relationship with Norway’s Institute of Marine Research by becoming a major partner in the new CRIMAC centre – bringing industry and science together to improve the monitoring of marine ecosystems and develop...
01.12.2020

HI: Jubel for tildeling – HI skal lede nytt innovasjonssenter

Havforskningsinstituttet skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - og i tillegg være aktive partnere i to til. Havforskerne smilte fra øre til øre da de fikk høre nyheten.  
12.06.2020